[SV-01] Quy trình đào tạo tiếng Việt > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV-01] Quy trình đào tạo tiếng Việt

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 288회 작성일 23-01-07 13:37

본문

SV-01 Quy trình đào tạo tiếng ViệtNo

Link

Title

01

SV-01-01

 Xin chào. Tôi là Kim MinWoo.

02

SV-01-02

 Bây giờ tôi đang ở văn phòng của tôi.

03

SV-01-03

 Bây giờ tôi chỉ đang đói bụng thôi.

04

SV-01-04

 Hôm nay thật sự rất lạnh.

05

SV-01-05

 Anh ấy không phải là hội viên.

06

SV-01-06

 Hôm qua tôi đã rất vui.

07

SV-01-07

 MinWoo và tôi là bạn thân.

08

SV-01-08

 Tôi hát và nhảy.

09

SV-01-09

 Bạn có thích vận động không?

10

SV-01-10

 Tôi đã được nhận thưởng ở Công ty.


No

Link

Title

11

 SV-01-11

 

12

 SV-01-12

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 


END


 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색