[SV01-009] Bạn có thích vận động không? > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-009] Bạn có thích vận động không?

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 335회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SV01-009]

당신은 운동을 좋아합니까?  

Bạn có thích vận động không?


/// Trọng tâm của bài: Đặt câu hỏi

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001. 

당신은 운동을 좋아합니까?  


Bạn có thích vận động không?
002.

네. 나는 축구를 아주 좋아합니다.  


Có. Tôi rất thích bóng đá.
003.

당신은 축구 규칙을 아십니까?  


Bạn có biết quy tắc chơi bóng đá không?
004. 

네. 잘 압니다. 언제 나와 같이 축구 경기 보러 갈래요?  


Vâng. Tôi biết rõ. Bao giờ cùng tôi đi xem trận đấu bóng đá nhé?
005.

네. 좋아요. 


Vâng. Được ạ
/// Luyện nói 2.

006.

당신은 여기에 사나요?  


Bạn sống ở đây à?
007.

당신은 이 회사에서 일하는 것이 좋습니까?  


Bạn có thích làm việc ở công ty này không?
008.

당신은 도시에서 사는 게 좋습니까?  


Bạn có thích sống ở đô thị không?
/// Luyện nói 3. 

009.

당신은 힙합 음악을 좋아하나요? 


Bạn có thích nhạc hiphop không?
010.

당신은 우유를 매일 마시나요?  


Bạn có uống sữa mỗi ngày không?
011.

당신은 신문을 읽나요? 


Bạn có đọc báo không? 
012.

오늘 밤 외식할래요? 


Tối nay đi ăn ngoài nhé?
013.

저의 부모님을 만나고 싶습니까?  


Bạn có muốn gặp bố mẹ của mình không?
014.

나는 숙제를 다 끝냈습니다. 


Tôi đã làm xong hết bài tập rồi.
015.

나는 숙제를 거의 끝냈어요.  


Tôi gần như đã làm xong bài tập rồi.
/// Luyện nói 4.

016.

당신은 여기에서 일하세요?  


Bạn làm việc ở đây à?
017.

당신은 애완동물을 키우나요? 


Bạn có nuôi thú cưng không?
018.

당신은 액션 영화를 좋아하나요? 


Bạn có thích phim hành động không?
019.

당신은 피아노를 연주할 수 있어요?  


Bạn có thể biểu diễn đàn piano không?
020.

당신은 기타를 연주할 수 있어요?  


Bạn có thể biểu diễn đàn ghita không?
021.

우리 동물원에 갈까요?  


Chúng ta đi sở thú nhé?
022.

이 케이크를 좀 드실래요? 


Bạn ăn chút bánh kem này nhé?
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색