[SV01-007] MinWoo và tôi là bạn thân > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-007] MinWoo và tôi là bạn thân

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 176회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SV01-007]

민우와 나는 친한 친구입니다. 

MinWoo và tôi là bạn thân


/// Tình huống: Bạn bè 

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001. 

당신은 민우씨를 알아요?  


Bạn có biết MinWoo không?
002.

물론이에요. 민우씨 하고 나는 친한 친구입니다.


Đương nhiên rồi. MinWoo và tôi là bạn thân.
003.

나는 민우씨와 같은 회사에서 일합니다. 


Tôi và MinWoo làm cùng công ty.
004.

정말 반가워요.  


Thật sự rất vui.
/// Luyện nói 2

005.

민우씨와 투이씨는 이웃이에요. 


MinWoo và Thúy là hàng xóm.
006.

그들은 저의 직장 동료들이에요. 


Họ là đồng nghiệp của tôi
007.

우리들은 축구 선수들입니다. 


Chúng tôi là cầu thủ bóng đá
/// Luyện nói 3 

008.

민우, 투이 그리고 민씨는 친구 사이예요.  


MinWoo, Thúy và Minh là bạn của nhau
009.

투이와 저는 친한 친구 사이예요. 


Thúy và tôi là bạn của nhau
010. 

호랑이와 사자는 사나운 동물입니다.


Hổ và sư tử là những động vật hung dữ.
/// Luyện nói 4. 

011.

투이씨와 민씨는 유명한 가수들이에요. 


Thúy và Minh là những ca sĩ nổi tiếng.
012.

저 책들은 매우 비싸요. 


Những quyển sách kia rất đắt.
013.

이 꽃들은 정말 아름답네요. 


Những bông hoa này thật đẹp.
014.

그들의 노래들은 모두 인기가 많죠. 


Những bài hát của họ đều rất được yêu thích.
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색