[J1-014] Các kỳ nhập học trường Nhật ngữ (Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 ) > THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN

THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN HOME


Cung cấp các thông tin mới nhất về du học Nhật Bản. 

[J1-014] Các kỳ nhập học trường Nhật ngữ (Tháng 1, tháng 4, tháng 7, …

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 370회 작성일 23-01-12 03:30

본문

Trường Nhật ngữ có 4 kỳ nhập học là kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 1 


Du học Nhật Bản (nhập học trường Nhật ngữ) một năm sẽ có 4 đợt tuyển sinh. Thông thường, kỳ học tháng 4 và tháng 10 là hai kỳ có lượng học sinh nhập học nhiều nhất. Du học sinh nhập học và trải qua quá trình học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ trong khoảng 1 - 2 năm, sau đó thông qua chương trình kỹ năng đặc định để xin việc hoặc theo học lên các trường Cao đẳng, Đại học.  


Thông thường, các đợt tuyển sinh sẽ bắt đầu trước kỳ nhập học từ khoảng 6 - 9 tháng trước đó, và phải nộp hồ sơ xin nhập học cho trường trước khoảng 6 tháng để trường xét duyệt hồ sơ. Các bạn có thể tham khảo bảng quy trình chuẩn bị để nhập học theo từng học kỳ sau đây:  

 

1. Quy trình nhập học  

 
댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 13 / 1 page

THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN 목록

게시물 검색