[SH-01-09] 당신은 운동을 좋아합니까? > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-09] 당신은 운동을 좋아합니까?

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 329회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH-01-09]

Bạn có thích vận động không?

당신은 운동을 좋아합니까? 


/// Trọng tâm của bài: Đặt câu hỏi

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001. 

Bạn có thích vận động không?


당신은 운동을 좋아합니까? 
002.

Có. Tôi rất thích bóng đá


네. 나는 축구를 아주 좋아합니다. 
003.

Bạn có biết quy tắc chơi bóng đá không?


당신은 축구 규칙을 아십니까? 
004. 

Vâng. Tôi biết rõ. Bao giờ cùng tôi đi xem trận đấu bóng đá nhé?


네. 잘 압니다. 언제 나와 같이 축구 경기 보러 갈래요? 
005.

Vâng. Được ạ


네. 좋아요.
/// Luyện nói 2.

006.

Bạn sống ở đây à?


당신은 여기에 사나요? 
007.

Bạn có thích làm việc ở công ty này không?


당신은 이 회사에서 일하는 것이 좋습니까? 
008.

Bạn có thích sống ở đô thị không?


당신은 도시에서 사는 게 좋습니까? 

/// Luyện nói 3.

009.

Bạn có thích nhạc hiphop không?


당신은 힙합 음악을 좋아하나요?
010.

Bạn có uống sữa mỗi ngày không?


당신은 우유를 매일 마시나요? 
011.

Bạn có đọc báo không? 


당신은 신문을 읽나요?
012.

Tối nay đi ăn ngoài nhé?


오늘 밤 외식할래요?
013.

Bạn có muốn gặp bố mẹ của mình không?


저의 부모님을 만나고 싶습니까? 
014.

Tôi đã làm xong hết bài tập rồi.


나는 숙제를 다 끝냈습니다.
015.

Tôi gần như đã làm xong bài tập rồi


나는 숙제를 거의 끝냈어요. 
/// Luyện nói 4.

016.

Bạn làm việc ở đây à?


당신은 여기에서 일하세요? 
017.

Bạn có nuôi thú cưng không?


당신은 애완동물을 키우나요?
018.

Bạn có thích phim hành động không?


당신은 액션 영화를 좋아하나요?
019.

Bạn có thể biểu diễn đàn piano không?


당신은 피아노를 연주할 수 있어요? 
020.

Bạn có thể biểu diễn đàn ghita không?


당신은 기타를 연주할 수 있어요? 
021.

Chúng ta đi sở thú nhé?


우리 동물원에 갈까요? 
022.

Bạn ăn chút bánh kem này nhé?


이 케이크를 좀 드실래요?
END

첨부파일

  • SH01-009.mp3 (781.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:34:29

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색