[SH-01-08] 나는 노래하고 춤을 춥니다. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-08] 나는 노래하고 춤을 춥니다.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 347회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH01-008]

Tôi hát và nhảy

나는 노래하고 춤을 춥니다.


/// Trọng tâm của bài: Stress

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001. 

Nếu bị stress bạn sẽ làm gì?


당신은 스트레스를 받으면 무엇을 합니까? 
002.

Tôi hát và nhảy. Còn bạn thì sao?


나는 노래하고 춤을 춰요. 당신은요? 
003.

Tôi viết thư cho bạn bè


나는 친구들에게 편지를 써요. 
/// Luyện nói 2

004.

Tôi thường tập thể dục.


저는 평소에 운동을 해요.
005.

Tôi thường đi dạo cùng với chó của tôi


저는 평소에 개와 산책을 하죠.
006.

Tôi thường vẽ tranh.


저는 평소에 그림을 그려요.
/// Luyện nói 3.

007.

Khi buồn chán bạn sẽ làm gì?


당신은 따분할 때 무엇을 하나요?  
008.

Nếu căng thẳng thì bạn sẽ làm gì?


당신은 긴장하면 무엇을 하나요?  
009.

Bình thường bạn có tập thể dục không?


당신은 평소에 운동을 하나요? 
010.

Đương nhiên. Tôi thường chạy bộ. Tôi vận động mỗi ngày


그럼요. 전 달리기를 해요. 매일 운동을 해요.
011.

Tôi thường dậy sớm vào buổi sáng.


저는 아침에 일찍 일어나죠. 
012.

Tôi vận động mỗi ngày


저는 매일 운동을 해요.

/// 말하기 4. 

013.

Sở thích của bạn là gì?


당신은 취미가 뭐예요? 
014.

Tôi thích xem đá bóng. Còn bạn thì sao?


저는 축구 보는 것을 좋아해요. 당신은요? 
/// Luyện nói 5.

015.

Nếu buồn bạn sẽ làm gì?


당신은 슬프면 무엇을 하나요? 
016.

Tôi đến sân thể dục mỗi ngày


저는 매일 체육관에 갑니다.
017.

Nếu tức giận bạn sẽ làm gì?


당신은 화가 나면 무엇을 하나요?
018.

Tôi sẽ đi dạo


저는 산책을 합니다.
019.

Tôi sẽ nghe nhạc


저는 노래를 들어요.
020.

Tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ 


저는 부모님께 전화를 드려요.

END

첨부파일

  • SH01-008.mp3 (737.3K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:29:02

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색