[SH-01-06] 나는 어제 매우 즐거웠어요 > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-06] 나는 어제 매우 즐거웠어요

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 201회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH-01-06] 

Hôm qua tôi đã rất vui

나는 어제 매우 즐거웠어요. 


/// Tình huống: Nói thì quá khứ

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001. 

Hôm qua trận đấu bóng đá thế nào?


어제 축구 경기는 어땠어요?
002.

Rất thú vị. Hôm qua tôi đã rất vui


아주 재미있었어요! 나는 어제 매우 즐거웠어요
003.

Đội tuyển nào đã thắng vậy?


어느 팀이 이겼어요?
004.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng


베트남 팀이 이겼어요.
/// Luyện nói 2

005.

Buổi hòa nhạc thế nào?


그 음악 콘서트는 어땠어요?
005.

Rất chán. Mình đã rất thất vọng


재미 없었어요. 난 무척 실망했어요. 

/// Luyện nói 3

006.

Trận đấu bóng rổ đó thế nào?


그 농구 경기는 어땠어요?
007.

Chàng trai đó thế nào?


그 남자는 어땠어요? 
008.

Dịch vụ của khách sạn đó thế nào?


그 호텔 서비스는 어땠나요? 
009.

Buổi phỏng vấn đại sứ quán hôm qua thế nào?


어제 대사관 인터뷰는 어땠어요? 
010.

Tôi đã hơi căng thẳng một chút.


나는 조금 긴장했어요.
/// Luyện nói 4

011.

Bộ phim hôm qua thế nào?


어제 영화는 어땠어요?
012.

Buổi biểu diễn đó thế nào?


그 공연은 어땠어요?
013.

Món ăn Hàn Quốc hôm qua thế nào?


어제 먹은 한국 음식은 어땠어요?
014.

Rất thú vị


아주 재미있었어요.
015.

Bộ phim đó rất dở


그 영화는 재미없었어요.
016.

Rất chán


아주 지루했어요.
END

첨부파일

  • SH01-006.mp3 (578.1K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:22:28

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색