[K2-005] Mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc > SINH HOẠT HÀN QUỐC MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

SINH HOẠT HÀN QUỐC

SINH HOẠT HÀN QUỐC HOME


Cung cấp các thông tin cần thiết khi du học sinh sống tại Hàn. 

[K2-005] Mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 1,702회 작성일 22-10-12 16:46

본문

한국의 은행업무

Hoạt động của ngân hàng Hàn Quốc 

한국에서는 여러 금융 기관을 통해 예금, 펀드 그리고 보험 상품 등 다양한 금융 서비스를 이용할수 있다. , 모든 금융 거래는 엄격한 규정의 적용을 받고 있으므로 경우에 따라서는 해당 규정에 의거, 한국에 체류 중인 외국인들의 금융 거래가 제한되는 경우도 있다. 은행의 일반적인 업무시간은 오전 9시부터 오후 4까지이다.

Ở Hàn Quốc bạn có thể sử dụng các dịch vụ tài chính đa dạng như gửi tiền tiết kiệm, quỹ đầu tư hay các sản phẩm bảo hiểm thông qua các tổ chức tài chính.  Tuy nhiên, tất cả các giao dịch tài chính đều được áp dụng theo quy định nghiêm ngặt nên tùy theo từng trường hợp và các quy định có liên quan, giao dịch tài chính của người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn Quốc có thể bị hạn chế. Thời gian làm việc thông thường của Ngân hàng là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 1.통장만들기

1. Mở tài khoản ngân hàng

계좌개설이라고도 불리는 통장 만들기는 은행 방문 후 직원의 안내에 따라 진행하면 된다. 

Việc mở tài khoản ngân hàng có thể thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng 

3e54a89c879c6d6d77169e2daaef28f8_1665653082_8808.jpg
 668e81a5000ce00367b7ca68a1c5c915_1665720747_3745.jpg2.송금

2. Chuyển tiền

외국인(유학생)이 해외로 돈을 보내고자 할 때는 가까운 은행에서 송금할 수 있다. 외국환 거래은행을

통해서 송금이 가능하며, 연간 미국돈 5만달러 범위 내에서 증빙 없이 해외로 송금이 가능하다. 만약

미국돈 5만달러를 초과할 경우에는 은행에서 요구하는 서류를 제출해야 한다. 또한, 건당 5천불을

초과하는 지급 등의 경우에는 은행에 증빙서류를 제출해야 한다. 은행별로 수수료에 차이가 있을 수 있으므로 사전에 잘 알아보고 송금하는 것이 좋다.

Khi người nước ngoài (du học sinh) muốn chuyển tiền ra nước ngoài thì có thể đến ngân hàng gần nhất để thực hiện. Có thể chuyển tiền thông qua ngân hàng giao dịch ngoại hối và có thể chuyển ra nước ngoài trong phạm vi 50.000 đô la Mỹ mỗi năm mà không cần chứng minh. Nếu số tiền vượt quá 50.000 đô la Mỹ, bạn sẽ phải nộp cho ngân hàng một số tài liệu mà họ yêu cầu. Ngoài ra, khi chi trả trên 5000$ cho mỗi trường hợp thì cũng phải nộp tài liệu chứng minh cho ngân hàng. Phí chuyển tiền sẽ khác nhau giữa các ngân hàng vì vậy bạn nên tìm hiểu trước nhé.3.환전

3. Đổi tiền

외국환이나 여행자 수표는 한국의 은행과 공항 등에 위치한 환전소에서 쉽게 환전이 가능하다.

다만, 은행마다 환전이 가능한 통화가 다를 수 있으므로 큰돈을 환전하거나 달러 이외의 화폐를

환전할 경우 사전에 은행에 문의해야 한다. 또한 일반적으로 인터넷뱅킹 환전이 환율 적용에

유리하므로 이를 활용하는 것도 좋은 방법이다.

Ngoại hối hay séc du lịch đều có thể dễ dàng quy đổi tiền tại các quầy đổi tiền ở sân bay hay tại các ngân hàng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, do loại tiền có thể đổi được ở mỗi ngân hàng là khác nhau, nếu bạn muốn đổi một số tiền lớn hoặc loại tiền khác với đô la Mỹ thì bạn nên liên hệ trước với ngân hàng thì tốt hơn. Hơn nữa, thông thường đổi tiền qua internet banking (trực tuyến) thì việc áp dụng tỷ giá hối đoái có lợi hơn nên sử dụng internet banking cũng là một phương pháp tốt. 


(1)은행

(1) Một số ngân hàng ở Hàn Quốc

은행명

은행 사이트

국민은행

www.kbstar.com 

신한은행

www.shinhan.com 

수협은행

www.suhyup-bank.com 

우리은행

www.wooribank.com 

한국은행

www.bok.or.kr 

IBK 기업은행 

www.ibk.co.kr 

KDB 산업은행

www.kdb.co.kr 

KEB 하나은행 

www.kebhana.com 

NH 농협은행

https://banking.nonghyup.com/nhbank.html 

SC 제일은행

www.standardchartered.co.kr 


Tên ngân hàng

Website ngân hàng

국민은행

www.kbstar.com 

신한은행

www.shinhan.com 

수협은행

www.suhyup-bank.com 

우리은행

www.wooribank.com 

한국은행

www.bok.or.kr 

IBK 기업은행 

www.ibk.co.kr 

KDB 산업은행

www.kdb.co.kr 

KEB 하나은행 

www.kebhana.com 

NH 농협은행

https://banking.nonghyup.com/nhbank.html 

SC 제일은행

www.standardchartered.co.kr 


 (2)화폐단위

(2) Đơn vị tiền tệ Hàn Quốc

9761f2e796878a118bf615aedf4e289e_1665655563_6879.jpg
 댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 5 / 1 page

SINH HOẠT HÀN QUỐC 목록

게시물 검색