[K1-014] Cách đăng ký thẻ người nước ngoài sau khi nhập cảnh Hàn Quốc > THÔNG TIN DU HỌC HÀN QUỐC MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

THÔNG TIN DU HỌC HÀN QUỐC

THÔNG TIN DU HỌC HÀN QUỐC HOME


Cung cấp các thông tin mới nhất về du học Hàn Quốc. 

[K1-014] Cách đăng ký thẻ người nước ngoài sau khi nhập cảnh Hàn Quốc

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 509회 작성일 22-09-21 14:44

본문

1. Đăng ký người nước ngoài

(1) Đối tượng đăng ký là những người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trên 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh


(2) Thời gian đăng ký

- Người nước ngoài lưu trú lại Hàn Quốc trên 90 ngày thì phải đăng ký làm thẻ người nước ngoài trong vòng 90 ngày tính từ ngày nhập cảnh

Người nước ngoài được chứng nhận tư cách lưu trú và được cấp phép thay đổi (Nhận thẻ ngay tại thời điểm nhận phê duyệt)

(Ví dụ Người có visa du lịch sau 5 tháng lưu trú tại Hàn muốn thay đổi mục đích lưu trú sẽ phải đăng ký nhận thẻ người ngước ngoài xin thay đổi mục đích lưu trú)  


(3)Hồ sơ cần nộp

 

1) Đơn đăng ký

 

2) Hộ chiếu

 

3) Ảnh thẻ (Chụp không quá 6 tháng)

 

4) Giấy chứng nhận đang theo học (nghiên cứu sinh)

 

5) Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (Hợp đồng thuê..)

 

6) Lệ phí 

 

7) Giấy khám lao phổi (tùy đối tượng)

 

(4)Trình tự đăng ký 


1) Tiếp nhận đơn đăng ký người nước ngoài (văn phòng xuất nhập cảnh có thẩm quyền hoặc văn phòng chi nhánh)

 

2) Cấp thẻ đăng ký người nước ngoài (đóng dấu đã đăng ký người nước ngoài vào hộ chiếu) 2.Thay đổi thông tin đăng ký người nước ngoài

(1)Thông tin thay đổi

 

1) Họ tên, giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch

 

2) Số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn

 

3) Chuyển trường (bao gồm tên trường..)

 


(2) Thời gian khai báo

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi

 

(3) Địa điểm khai báo

Văn phòng hoặc chi nhánh xuất nhập cảnh có thẩm quyền, hoặc đăng ký online

  

(4)Tài liệu cần nộp 

 

1) Đơn đăng ký, hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước ngoài 

 

2) Tài liệu chứng minh thông tin thay đổi như thay đổi Họ tên (trường hợp thay đổi thông tin cá nhân)

 

3) Giấy chứng nhận đang theo học trường mới và trường cũ (trường hợp chuyển trường)END 댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 15 / 1 page

THÔNG TIN DU HỌC HÀN QUỐC 목록

게시물 검색